Projektai ir Naujienos

Projektas 03.3.1-LVPA-K-854-01-0081 „UAB „Umaras“ gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimas, siekiant ilgalaikio darbo našumo didinimo ir įmonės konkurencingumo augimo“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projekto tikslas – Skaitmeninti UAB „Umaras“ gamybos procesus, siekiant ilgalaikio darbo našumo didinimo ir įmonės konkurencingumo augimo. Projektui įgyvendinti skirtas 769.553 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

PROJEKTAS Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-02-0019„Moderniųjų technologijų diegimas kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems gaminiams gaminti“

UAB „Umaras“ įgyvendina projektą „Moderniųjų technologijų diegimas kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems gaminiams gaminti“ (sutarties Nr. S-03.3.1-LVPA-K-803-02-0019) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“. Skirta finansavimo suma: 188.578 Eur.

PROJEKTAS Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0243„UAB „UMARAS“ EKSPORTO PLĖTRA“

UAB „Umaras“ įgyvendina projektą „UAB „UMARAS“ EKSPORTO PLĖTRA“ (sutarties Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0243) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės Lt“. Skirta finansavimo suma: 43.838,5 Eur.