Projektai ir Naujienos

Beveik tris dešimtmečius polietileno plėvelių gamybos srityje dirbanti Utenos UAB „Umaras“ įdėmiai sukluso, sužinojusi apie naujuosius ES Žaliojo kurso reikalavimus. „Aplinkosauga, tvarumas bendrovei visada buvo itin svarbu, tačiau dabar žalioji politika virsta konkrečiais įstatymais ir įpareigojimais verslui. Tą jaučiame savo eksporto rinkose, šis poreikis atsispindi klientų pageidavimuose. Mūsų tikslas yra tinkamai pasiruošti pokyčiams. Netikėtai užklupti tikrai nebūsime“.

  

Projektas 03.2.1-LVPA-K-801-05-0124 „UAB „Umaras“ eksporto plėtra“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

UAB „Umaras“ esamai ir būsimiems akcininkams pasiekus konstruktyvų susitarimą dėl tolimesnės verslo valdymo struktūros, visų akcininkų bendru sutarimu atnaujinama bendrovės valdymo struktūra. Bendrovės generalinį direktorių p. Kostą Jovaišą nuo 2020-07-31 keičia generalinio direktoriaus pareigas eisianti p. Milda Samsonaitė. p. Kostas Jovaiša atsisako jo paduoto ieškinio ir nebeginčys 2020-07-15 vienintelės šiuo metu UAB „Umaras“  akcininkės sprendimo dėl generalinio direktoriaus keitimo. UAB „Umaras“ ir toliau ketina aktyviai tęsti plėtrą bei investicijas, siekdamas išlaikyti ir sustiprinti turimą lyderio polietileno plėvelių gamybos srityje poziciją.

Projektas 03.3.2-LVPA-K-837-03-0043 „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Umaras“ gamybinėje veikloje, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.