Projektai ir Naujienos

  

Projektas 03.2.1-LVPA-K-801-05-0124 „UAB „Umaras“ eksporto plėtra“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

UAB „Umaras“ esamai ir būsimiems akcininkams pasiekus konstruktyvų susitarimą dėl tolimesnės verslo valdymo struktūros, visų akcininkų bendru sutarimu atnaujinama bendrovės valdymo struktūra. Bendrovės generalinį direktorių p. Kostą Jovaišą nuo 2020-07-31 keičia generalinio direktoriaus pareigas eisianti p. Milda Samsonaitė. p. Kostas Jovaiša atsisako jo paduoto ieškinio ir nebeginčys 2020-07-15 vienintelės šiuo metu UAB „Umaras“  akcininkės sprendimo dėl generalinio direktoriaus keitimo. UAB „Umaras“ ir toliau ketina aktyviai tęsti plėtrą bei investicijas, siekdamas išlaikyti ir sustiprinti turimą lyderio polietileno plėvelių gamybos srityje poziciją.

Projektas 03.3.2-LVPA-K-837-03-0043 „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Umaras“ gamybinėje veikloje, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projektas 03.3.1-LVPA-K-854-01-0081 „UAB „Umaras“ gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimas, siekiant ilgalaikio darbo našumo didinimo ir įmonės konkurencingumo augimo“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projekto tikslas – Skaitmeninti UAB „Umaras“ gamybos procesus, siekiant ilgalaikio darbo našumo didinimo ir įmonės konkurencingumo augimo. Projektui įgyvendinti skirtas 769.553 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.