Pradedamas projektas

Pradedamas įgyvendinti projektas UAB „Umaras“ „Inovatyvios gamybinės bazės plėtra“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo VP2-2.1-ŪM-06-K priemonę „Invest LT-2“.

UAB „Umaras“ 2013 m. pabaigoje baigė įgyvendinti projektą „Aukštos pridėtinės vertės polietileno gaminių prototipų sukūrimas“ pagal Ekonomikos veiksmų programos priemonę VP2-1.3-ŪM-02-K Intelektas LT, kurio vienas iš etapų buvo daugiasluoksnės barjerinės plėvelės prototipo sukūrimas – buvo kuriamas 5 – ių sluoksnių plėvelės prototipas, skirtas maisto produktų pakavimui. Tačiau šiuo metu įmonėje turimais gamybiniais pajėgumais galima gaminti tik trijų sluoksnių plėveles, tad inicijuotas projektas būtų logiška tolimesnė šio baigto įgyvendinti projekto tąsa – įsigytos įrangos pagalba būtų pradėta pramoninė sukurto daugiasluoksnės barjerinės plėvelės prototipo, skirto maisto pakavimui, gamyba. Savo ruožtu, tai sudarytų sąlygas įmonei toliau plėtoti šią technologiją kuriant naujus produktus bei iškart juos diegiant į gamybą.

Tokiu būdu būtų žymiai sutrumpintas naujų produktų pateikimo į rinką laikas, įmonė rinkai pateiktų aukštesnės pridėtinės vertės gaminius, kartu užsitikrindama tolimesnes veiklos perspektyvas. Stiprioji projekto pusė – tai į eksportą orientuotos Utenoje esančios gamyklos su dideliu potencialu gamybinės bazės plėtros projektas. Tikimasi, jog visas projektas atsipirks per 3 metus po projekto įgyvendinimo. Įgyvendinus projektą bus išplėsta įmonės turima inovatyvi gamybinė infrastruktūra – bus įsigytas didelio našumo pramoninis ekstruderis, fleksografinis spaudos presas, spaudos plokščių gamybos įranga bei dažų maišymo įranga, suformuosiantys modernią daugiasluoksnių barjerinių plėvelių gamybos liniją. Šios įrangos pagalba įmonė galės gaminti daugiasluoksnės barjerinės plėvelės technologija paremtus pakavimo produktus, pirmiausia sukurtą maisto pakavimui sukurtą produkto prototipą, o vėliau ir kitus šia technologija paremtus gaminius.