Projektai ir naujienos

PROJEKTAS Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0243„UAB „UMARAS“ EKSPORTO PLĖTRA“

UAB „Umaras“ įgyvendina projektą „UAB „UMARAS“ EKSPORTO PLĖTRA“ (sutarties Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0243) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės Lt“. Skirta finansavimo suma: 43.838,5 Eur.

Empack 2016

2016 10 5-6 dienomis UAB „Umaras“ dalyvaus parodoje Empack 2016 - Stockholm, Sweden. Stendo numeris I:12. Kviečiame mus aplankyti!

Nuo 2016 06 01 visa įmonės savo veikloje naudojama elektros energija yra pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI). Tokiu būdu įmonė prisideda prie aplinkos, kurioje vykdo savo veiklą, tausojimo ir išreiškia savo požiūrį į šalies ekologines problemas.