Projektai ir naujienos

Nuo 2016 06 01 visa įmonės savo veikloje naudojama elektros energija yra pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI). Tokiu būdu įmonė prisideda prie aplinkos, kurioje vykdo savo veiklą, tausojimo ir išreiškia savo požiūrį į šalies ekologines problemas.

Europos sąjunga

UAB „Umaras“ įgyvendino projektą „UAB „UMARAS“ INOVATYVIOS GAMYBINĖS BAZĖS PLĖTRA“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-06-K-02-027). 

Scanpack paroda

2015.10.20-23 UAB "Umaras" dalyvaus SCANPACK parodoje Švedijoje. Daugiau informacijos:http://www.scanpack.se. Kviečiame aplankyti mūsų stendą (Nr. F01:12).

Europos sąjungos projektai

Pradedamas įgyvendinti projektas UAB „Umaras“ „Inovatyvios gamybinės bazės plėtra“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo VP2-2.1-ŪM-06-K priemonę „Invest LT-2“.